Vi hjälper våra kunder att lösa sina mest utmanande frågeställningar och att genomföra långsiktiga förbättringar. Arbetet kan vara inom strategi, affärsutveckling, organisatoriska förändringar eller operationella förbättringar (inköp, produktutveckling, tillverkning etc.). Våra uppdragsgivare kommer till oss för att få ett oberoende perspektiv och rådgivning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla lösningar som är användbara över tid och som har stöd i hela organisationen.


Strategi

Odigo erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom området strategi. Våra konsulter hjälper ledningsgruppen ta fram strategiska analyser och beslutsunderlag samt upprätta ett effektivt strategiarbete. Vi hjälper Er med interna analyser av organisationens förutsättningar, omvärldsanalyser, strategiska riskanalyser, ekonomisk och strategisk utvärdering av olika projekt och möjligheter. Ofta hjälper vi våra uppdragsgivare att också genomföra våra rekommendationer.Interimschef

En interimschef från Odigo har lång erfarenhet av verksamhetsledning via tidigare chefsbefattningar eller uppdrag som konsult. De kunder som köper våra interimstjänster köper inte bara kompetensen hos en person utan tillgång till hela den samlade kompetensen och erfarenheten inom Odigo och vårt nätverk.Affärsutveckling

Vi kan hjälpa våra kunder inom affärsutveckling både strategiskt och operativt.
Odigo kan analysera verksamheten eller marknaden åt Er utifrån givna frågeställningar, eller hjälpa till att utveckla affärsplanen eller lanseringen av en ny produkt. En stor del av Odigos verksamhet består av att arbeta operativt och verkställa befintliga planer där det behövs på kortare sikt.Lean Manufacturing

Lean Production är en produktions- och företagsfilosofi som fokuserar på hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Lean kan också beskrivas som en samling metoder och verktyg som rätt använda kan innebära stora förbättringar av en verksamhets resultat. För att lyckas med Lean inom sin verksamhet behöver Lean arbetet anpassas utifrån verksamhetens egna behov och förutsättningar. Lean har länge varit ett välbeprövat koncept för att skapa effektivitet i företags tillverkningsprocesser, men metoden är inte begränsad till en produktionsmiljö. Principerna appliceras idag framgångsrikt även på tjänsteföretag och andra typer av verksamheter.

Våra konsulter kan på flera sätt hjälpa till i arbetet med att införa Lean. Vår utgångspunkt är alltid att projekten genomförs tillsammans med kunden, som är delaktig från start till mål. Oavsett om vår roll är att bidra med inspiration och nytänkande eller att leda hela projektet kommer konsulternas erfarenheter och kompetens vara till stor fördel.
Odigos konsulter har stor erfarenhet av att arbeta med Lean, och har lätt för att sätta sig in i olika verksamheter. Vi kan anpassa och lägga upp arbetet utifrån det behov Er verksamhet har. Det som alltid kännetecknar våra uppdrag är att vi gör det tillsammans med kunden.Förändringsledning

En stor del av alla beslutade strategier genomförs aldrig på grund av bristande implementering. Dessutom saknas ofta konkreta arbetssätt för att ta hand om förändringsbehov och nyskapande idéer. Förändringsledning är det som får allt fantastiskt i Er vision, Era mål och Er strategi att hända på riktigt. Odigo kan initiera och leda förändringsprojekt framgångsrikt i en föränderlig värld. När alla förstår nyttan och känner delaktighet i förändringen är de också motiverade. Metodverktygen är utvalda för att skapa förankring och accept vid beslutspunkter både uppåt och nedåt. Vi erbjuder hög kompetens och god kommunikationsförmåga i kombination med drivkraft och ödmjukhet. Detta säkerställer en hög genomförandeförmåga.Projektledning

Kommunikation och ledarskap är centrala begrepp när det gäller att få komplicerade projekt att löpa smidigt från start till mål. Odigos konsulter erbjuder kvalificerade management- och projektledartjänster och driver projekt med höga krav både när det gäller effektivt teamarbete och fokusering på resultatet. Uppdragen omfattar projektledning av alla typer av projekt, främst inom den tillverkande industrin samt inom Infrastruktur. Tjänsterna innefattar även strategisk rådgivning, förvaltning, riskanalyser och verksamhetsutveckling.Rekrytering

 Vi utformar rekryteringsprocessen efter de behov Ni har. Vi arbetar med stora och välutvecklade nätverk, metodiska sökprocesser och en genomarbetad urvalsprocess. Våra konsulter har själva flera års erfarenhet från en rad olika branscher och befattningar. Deras samlade erfarenhet och kompetens underlättar förståelsen av Er affär. Det hjälper dem se vad som krävs av Er nya medarbetare. 

Vill Ni ha hjälp att skapa en tydlig bild av vem som behöver rekryteras; vilken kompetens, vilken förmåga, och vilka drivkrafter den person behöver ha för att skapa resultat i just Er verksamhet? Eller vet du redan vad Ni behöver? Vi hjälper dig att attrahera, motivera, välja och integrera den person som är rätt för jobbet.
Kontakta oss
 
Ring oss gärna så berättar vi mer
om vad vi kan göra för er.
Tel. +46 734 32 03 17

Fler kontaktvägar


 

 


 
  

 

© 2014 Odigo Consulting AB

Argonova Reklambyrå